AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Polecane kursy

Kucharz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Kucharz 512001

KwalifikacjeT.6. Sporządzanie potraw i napojów

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji T.15. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

 

Pracaw hotelach, restauracjach i innych publicznych miejscach żywienia, jak też na statkach, w pociągach pasażerskich i domach prywatnych.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

 

Towaroznawstwo żywności

30

Podstawy żywienia i zasady higieny

30

Technika w gastronomii

45

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów

 

Przechowywanie żywności

227

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

228

RAZEM:

650

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

 

 

Nasi Partnerzy