AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Polecane kursy

Liceum dla Dorosłych po gimnazjum i szkole podstawowej

 

AP Edukacja -  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Plan nauczania – forma zaoczna
Okres nauczania: 3 lata
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa oraz gimnazjum

 

 

Lp.

 

Przedmiot nauczania

 

Liczba godzin w semestrze

Razem godz. w trzyletnim okresie nauczania

 

I

II

III

IV

V

VI

PRZYJĘTO

PLAN

1.

Język polski

34

34

34

34

34

34

204

198

2.

Język obcy

20

20

20

20

20

20

120

108

3.

Historia

10

12

10

12

10

12

66

54

4.

Wiedza o społeczeństwie

0

0

10

10

0

0

20

18

5.

Matematyka

26

26

24

24

24

24

148

126

6.

Fizyka z astronomią

12

10

12

10

12

10

66

36

36

 


+18

7.

Chemia

10

12

10

12

10

12

66

8.

Biologia

12

10

12

10

12

10

66

36

 

9.

Geografia

12

12

12

12

0

0

48

36

 

10.

Podstawy przedsiębiorczości

0

 

0

12

12

0

0

24

18

11.

Technologia informacyjna

18

18

0

0

0

0

36

36

Godz. na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

104

Godziny do dyspozycji dyrektora

40

RAZEM

154

154

156

156

122

122

864

864

                       

 

 

AP Edukacja -  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Plan nauczania – forma stacjonarna
Okres nauczania: 3 lata
Podbudowa: 8-letnia szkoła podstawowa oraz gimnazjum

 

 

Lp.

Obowiązujące zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

1.

Jezyk polski

11

2.

Jezyk obcy

6

3.

Matematyka

7

4.

Historia

3

5.

Wiedza o społeczeństwie

1

6.

Geografia

2

7.

Biologia

2

 
+1

8.

Fizyka z astronomią

2

9.

Chemia

2

10.

Podstawy przedsiębiorczości

1

11.

Technologia informacyjna

2

 

Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

 

6

 

Godziny do dyspozycji dyrektora

2

 

Razem liczba godz. edukacyjnych

48

 

 

 

Nasi Partnerzy