AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Administracja

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik administracji 334306
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

 

 

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

24

24

 

 

48

2

Język obcy w administracji

   

22 

 22

44

3

Podstawy prawa pracy

 24

24

 

 

48

4

Podstawy prawa cywilnego

 

 

32

32

64

5

Podstawy prawa administracyjnego

33

33

32

 

98

6

Finanse publiczne

20

18 

 

 

38

Łączna liczba godzin

101

99

86

54

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Wykonywanie prac biurowych

40

34

40

50

164

2

Postępowanie w administracji

34

42

49

51

176

Łączna liczba godzin

74

76

89

101

340

Łączna liczba godzin

175

175

175

155

680

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin