AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Administracja

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik administracji 334306
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

 

 

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

24

24

 

 

48

2

Język obcy w administracji

   

22 

 22

44

3

Podstawy prawa pracy

 24

24

 

 

48

4

Podstawy prawa cywilnego

 

 

32

32

64

5

Podstawy prawa administracyjnego

33

33

32

 

98

6

Finanse publiczne

20

18 

 

 

38

Łączna liczba godzin

101

99

86

54

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Wykonywanie prac biurowych

40

34

40

50

164

2

Postępowanie w administracji

34

42

49

51

176

Łączna liczba godzin

74

76

89

101

340

Łączna liczba godzin

175

175

175

155

680

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin