AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Agent Celny

Wiadomości ogólne:

Zawód: Agent celny
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 
 
Dla dorosłych forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Podstawy prawa 27 - 27
2 Regulocje prawne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą 36 36 72
3 Taryfikacja 18 27 45
4 Zasady przygotowania dokumentacji celnej 18 - 18
5 Transport i spedycja - 18 18
6 Wykoszystanie komputera w pracy agenta celnego 18 18 36
7 Marketing i obsługa klienta - 18 18
8 Język angielski/ język niemiecki 18 18 36
  Razem: 135 135 270