AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Agent Celny

Wiadomości ogólne:

Zawód: Agent celny
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 
 
Dla dorosłych forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Podstawy prawa 27 - 27
2 Regulocje prawne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą 36 36 72
3 Taryfikacja 18 27 45
4 Zasady przygotowania dokumentacji celnej 18 - 18
5 Transport i spedycja - 18 18
6 Wykoszystanie komputera w pracy agenta celnego 18 18 36
7 Marketing i obsługa klienta - 18 18
8 Język angielski/ język niemiecki 18 18 36
  Razem: 135 135 270