AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Arteterapia

Wiadomości ogólne:

Kurs: Arteterapia
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 
Plan nauczania kurs forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Psychologia ogólna 18 - 18
2 Procesy sensoryczne 9 - 9
3 Psychologia kliniczna - 18 18
4 Psychologia rozwojowa i wychowawcza 18 - 18
5 Kierunki psychoterapii - 18 18
6 Psychologia społeczna 18 18 36
7 Komunikacja interpersonalna 18 - 18
8 Etyka zawodu - 9 9
9 Psychologia i socjologia pracy - 18 18
10 Arteterapia - wiedza ogólna 9 - 9
11 Psychologiczne mechanizmy pracy arteterapeutycznej 9 9 18
12 Terapia przez sztukę 9 9 18
13 Muzykoterapia 18 18 36
14 Teatroterapia 18 18 36
  Razem: 144 135 279