AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Asystentka stomatologiczna

OSTATNI NABÓR NA KIERUNEK. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !
ZAPISY TYLKO DO 29.02.2016

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Asystentka stomatologiczna 325101
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

 

Do zadań asystentki stomatologicznej należy między przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty, kompletowanie zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych oraz przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych. Asystentka stomatologiczna potrafi między innymi: użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne, przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków oraz prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Praca: Asystentka stomatologiczna może asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

 

2

32

2

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

1

16

3

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

3

 

48

4

Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

4

3,5

120

5

Język obcy w stomatologii

 

3

48

6

Język migowy

2

 

32

Łączna liczba godzin

9

9,5

296

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Asystowanie lekarzowi dentyście

5

5,5

168

2

Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej

2

3

80

3

Komunikacja w gabinecie stomatologicznym

3

 

48

Łączna liczba godzin

10

8,5

296

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

 19

18

592

Tygodniowy wymiar godzin

19

20

624

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

32

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin