AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Asystentka stomatologiczna

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Asystentka stomatologiczna 325101
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

 

Do zadań asystentki stomatologicznej należy między przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty, kompletowanie zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych oraz przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych. Asystentka stomatologiczna potrafi między innymi: użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne, przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków oraz prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Praca: Asystentka stomatologiczna może asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

 

2

32

2

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

1

16

3

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

3

 

48

4

Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

4

3,5

120

5

Język obcy w stomatologii

 

3

48

6

Język migowy

2

 

32

Łączna liczba godzin

9

9,5

296

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Asystowanie lekarzowi dentyście

5

5,5

168

2

Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej

2

3

80

3

Komunikacja w gabinecie stomatologicznym

3

 

48

Łączna liczba godzin

10

8,5

296

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

 19

18

592

Tygodniowy wymiar godzin

19

20

624

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

32

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin