AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

BHP

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia


Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia -1,5 roczny

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy prawa pracy

30

10

 

40

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

50 

15

 

65

3

 Ergonomia w procesie pracy

20

25

 

45

4

 Zagrożenia w środowisku pracy

 

40 

35

75

5

 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

15 

15

30

Łączna liczba godzin

100

105

50

255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Ocena ryzyka zawodowego

 20

20

40

80

2

 Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy

 

 30

30 

60

3

 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

55

20

40 

115

Łączna liczba godzin

75

70

110

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

160

510

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin