AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

BHP

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia


Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia -1,5 roczny

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Podstawy prawa pracy

30

10

 

40

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

50 

15

 

65

3

 Ergonomia w procesie pracy

20

25

 

45

4

 Zagrożenia w środowisku pracy

 

40 

35

75

5

 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

15 

15

30

Łączna liczba godzin

100

105

50

255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Ocena ryzyka zawodowego

 20

20

40

80

2

 Identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy

 

 30

30 

60

3

 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

55

20

40 

115

Łączna liczba godzin

75

70

110

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

160

510

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin