AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Cukiernik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Cukiernik 751201

KwalifikacjeT.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

 Praca: cukiernie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

20

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

40

Technika w przetwórstwie spożywczym

108

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Magazynowanie surowców cukierniczych

141

Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

141

Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

141

RAZEM:

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Cukiernik