AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Finanse i Rachunkowość

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik rachunkowości 431103
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
kwalifikacje: A.36.Prowadzenie rachunkowości
                       A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów , wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.
Praca: Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia - dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Działalność gospodarcza

26 

25 

 

 

51

2

 Język obcy w rachunkowości

 

 

 20

20

40

3

 Rachunkowość finansowa

59

60

 

 

119

4

 Wynagrodzenia i podatki

 

 

70

60

130

Łączna liczba godzin

85

85

90

80

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Dokumentacja biurowa

 

 30

24

 

54

2

Prowadzenie biura rachunkowego

90

60

 

 

150

3

Rozliczanie wynagrodzeń i podatków

   

61

75

136

Łączna liczba godzin

90

90

85

75

340 

Łączna liczba godzin

175

175

175

155

680

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin