AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Geodezja

Zawód: Technik geodeta 311104
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów; B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych; B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych zwiazanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.
Praca: Główne zadania zawodowe technika geodety to wykonywanie prac w ośrodkach (składnicach) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej, wykonywanie różnorodnych prac w administracji geodezyjnej. Absolwent kierunku Geodezja może być zatrudniony w: urzędach miast i gmin -wydział geodezji, przedsiębiorstwach geodezyjnych państwowych i prywatnych, przedsiębiorstwach drogowych, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, biurach projektowych.

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Geodezja ogólna

70

54

   

124

2

Geodezja inżynieryjna

15

25

50

 

90

3

Kataster i gospodarka nieruchomościami

   

26

40

66

4

Prawo w geodezji

15

     

15

5

Działalność gospodarcza w geodezji

     

15

15

6

Język obcy w geodezji

     

30

30

Łączna liczba godzin

100

79

76

85

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Prace obliczeniowe i kartograficzne

 

25

26

31

82

2

Geomatyka

 

16

27

25

68

3

Rysunek geodezyjny

14

     

14

4

Dokumentacja katastralna

     

14

14

5

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

61

55

46

 

162

Łączna liczba godzin

75

96

99

70

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680 

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 80 godzin