AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Grafik komputerowy DTP

 

Wiadomości ogólne:

Zawód: Grafik komputerowy multimediów
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 

 

LP

PRZEDMIOTY

SEM I

SEM II

RAZEM

1.

Historia sztuki i reklamy

36

-

36

2.

Techniki fotograficzne

-

18

18

3.

Pracownia techniki reklamy

-

27

27

4.

Multimedia i grafika komputerowa

36

40

76

5.

DTP i grafika komputerowa: program Photoshop, program Illustrator, program InDesign, program Acrobat

18

-

18

6.

Fotografia reklamowa

18

32

50

7.

Kompozycja

27

-

27

8.

Pracownia plastyczna

-

18

18

 

Razem:

135

135

270