AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Kursy krótkie

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron z kursami: 

Kursy hobby  

Kursy Zrób To Sam

Kursy urody 

Kursy językowe 

  • Kursy językowe otwarte (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, czeski, szwedzki, ukraiński, japoński, filologia angielska, filologia niemiecka i inne) zobacz więcej
  • Kursy językowe zawodowe (dla Informatyków, Prawników, Finansistów i Księgowych, Ekonomistów, Marketingowców i Handlowców, Architektów, Usług kosmetycznych i fryzjerskich, Usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, logistycznych i spedycyjnych) zobacz więcej
  • Filologia polska dla obcokrajowców zobacz więcej

Kursy maturalne 

Kursy firmowe 

Kursy komputerowe

 
W dobie intensywnych przemian ekonomicznych, kulturalnych i naukowych musimy nieustannie dostosowywać się do ciągłych przeobrażeń.
 
Nasze wykształcenie, jest bazą, ale wymaga kontynuacji i uzupełnienia o nową, aktualną wiedzę.
AP Edukacja - Kursy stworzono w celu kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.
 
Do zadań AP Edukacja - Kursy należy podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji.
 
Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia Kursu (na druku AP). Na dokumencie zostaną opisane  szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. 
 
Kończący kursy (prowadzone w ramach CS) otrzymają również zaświadczenie na druku MEN (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).
 
Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.
 
 
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Niezbędne dokumenty:

 - kserokopia dowodu tożsamości
 - podanie o przyjęcie (na druku szkoły)


PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU!