AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Polecane kursy

Facebook

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA! Od roku szkolnego 2012/2013 kształcenie zawodowe w poniższych zawodach może być prowadzone tylko w formie KKZ (Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych).
AP Edukacja zaprasza do zapisów na KKZ w zawodach: 

Asystent osoby niepełnosprawnej
Betoniarz - zbrojarz 
Cukiernik
Drukarz
Elektromechanik 
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Florysta
Fotograf 
Fototechnik
Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
Kelner
Kucharz
Mechanik - monter maszyn i urządzeń 
Mechanik motocyklowy 
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter konstrukcji budowlanych
Monter mechatronik
Monter - elektronik
Murarz - tynkarz
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator obrabiarek skrawających 
Opiekunka środowiskowa
Optyk - mechanik
Piekarz 
Przetwórca ryb
Rolnik
Sprzedawca
Ślusarz
Technik agrobiznesu
Technik architektury krajobrazu 
Technik archiwista
Technik budownictwa 
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
Technik drogownictwa
Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hotelarstwa 
Technik informatyk
Technik księgarstwa
Technik logistyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik obsługi turystycznej 
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy 
Technik pojazdów samochodowych
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik rolnik
Technik spedytor
Technik technologii żywności 
Technik teleinformatyk 
Technik telekomunikacji 
Technik turystyki wiejskiej 
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług fryzjerskich 
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Wędliniarz

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

W oparciu o Art. 68a.u.3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. ze zmianami), kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Uwaga: w wybranych zawodach jest możliwość uzyskania tytułu zawodowego już po zasadniczej szkole zawodowej lub po gimnazjum (lub ośmioletniej szkole podstawowej) i uzupełnieniu wykształcenia o kko (kurs kompetencji ogólnych) na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: betoniarz-zbrojarz, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, górnik eksploatacji podziemnej, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter konstrukcji budowlanych, monter mechatronik, monter-elektronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator obrabiarek skrawających, optyk-mechanik, piekarz, rolnik, sprzedawca, ślusarz, wędliniarz.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.
 

Nasi Partnerzy