AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Wszystkim Licealistom AP Edukacja zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole Zawodowej i Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego, na bardzo dogodnych warunkach finansowych. Nasze liceum ma uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i jest wpisane do rejestru  szkół  Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie  ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołe zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela , dwa raz w miesiącu)
i stacjonarnym (wieczorowo - 3 razy w tygodniu).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

- 3 zdjęcia
DARMOWA SZKOŁA - PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU!

 

Lp.

Przedmiot

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

sem. V

sem.VI

Liczba godzin w cyklu

Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym

1.

Język polski

38

30

30

30

30

22

180

2.

Język angielski

17

18

18

18

18

16

105

3.

Historia

17

18

 

 

 

 

35

4.

Wiedza o społeczeństwie

 

15

 

 

 

 

15

5.

Podstawy przedsiębiorczości

20

 

 

 

 

 

20

5.

Geografia

20

 

 

 

 

 

20

6.

Biologia

 

15

 

 

 

 

15

7.

Chemia

 

15

 

 

 

 

15

8.

Fizyka

 

20

 

 

 

 

20

9.

Matematyka

20

21

21

21

21+21

21+5

151

10.

Informatyka

20

 

 

 

 

 

20

11.

Łącznie minimum 1-10

152

152

69

69

69

59

596

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniające

12.

1R. Historia

 

 

36

36

31

22

125

13.

2R.Wiedza o społ.

 

 

27

32

31

 

90

14.

U- Przyroda

 

 

20

15

 

 

35

15.

Łącznie minimum 12-14

 

 

83

83

62

22

 

12.

Godz. do dyspozycji dyr.

 

 

 

 

21

5

 

 

ŁĄCZNIE

152

152

152

152

152

86

846