AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Masaż

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik masażysta 325402
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik masażysta ma uprawnienia w zakresie masażu: klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego. Dyplomowany masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych.


Praca: Technik masażysta może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo- leczniczych. Kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne również zatrudniają masażystów. Wielu absolwentów kierunku technik masażysta otwiera własny gabinet masażu.

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

   

2

1

48

2

Język obcy w ochronie zdrowia

 

   

3

48

3

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

2

     

32

4

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

2

 

   

32

5

Język migowy

   

 

2

32

6

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

     

1

16

7

Teoretyczne podstawy masażu

2

3

   

80

8

Anatomia z fizjologią

3

3

2

2

160

9

Zarys fizjoterapii

 

2

1

 

48

10

Zagadnienia kliniczne w masażu

 

3

3

 

96

Łączna liczba godzin

9

11

8

9

592

 

1

Masaż

8

8

8

8

512

2

Fizjoterapia

 

 

3

 

48

3

Anatomia topograficzna

2

 

   

32

Łączna liczba godzin

10

8

11

8

592

Tygodniowy wymiar godzin

19

19

19

17

1184

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

32

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 120 godzin