AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Masaż

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik masażysta 325402
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik masażysta ma uprawnienia w zakresie masażu: klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego. Dyplomowany masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych.


Praca: Technik masażysta może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo- leczniczych. Kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne również zatrudniają masażystów. Wielu absolwentów kierunku technik masażysta otwiera własny gabinet masażu.

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

   

2

1

48

2

Język obcy w ochronie zdrowia

 

   

3

48

3

Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

2

     

32

4

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

2

 

   

32

5

Język migowy

   

 

2

32

6

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

     

1

16

7

Teoretyczne podstawy masażu

2

3

   

80

8

Anatomia z fizjologią

3

3

2

2

160

9

Zarys fizjoterapii

 

2

1

 

48

10

Zagadnienia kliniczne w masażu

 

3

3

 

96

Łączna liczba godzin

9

11

8

9

592

 

1

Masaż

8

8

8

8

512

2

Fizjoterapia

 

 

3

 

48

3

Anatomia topograficzna

2

 

   

32

Łączna liczba godzin

10

8

11

8

592

Tygodniowy wymiar godzin

19

19

19

17

1184

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

32

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 120 godzin