AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

O nas

Darmowe* Szkoły Policealne Roczne i Dwuletnie AP Edukacja
AP Edukacja to ogólnopolska sieć szkół i placówek oświatowych, w ramach której prowadzone są szkoły policealne (dawniej studium policealne), licea ogólnokształcące (liceum dla dorosłych), gimnazja i kursy. Nauka odbywa się zaocznie lub wieczorowo.
Szczególnie polecamy:
szkoły policealne dwuletnie i roczne (studium policealne)
Szkoły policealne to w tej chwili najlepsza z możliwych alternatyw dla studiów wyższych. W ramach szkół, które nazywano do niedawna studium policealne, można w tej chwili obecnej nabyć wiedzę, umiejętności i tytuł zawodowy technika, który umożliwia absolwentom lepszy start na rynku pracy. Osobom nieco starszym pozwala ona na przekwalifikowanie się zgodnie z wymogami rynku lub uzupełnienie edukacji dla już pracujących w zawodzie. Tak więc, szkoła policealna to edukacja zawodowa skierowana do każdej grupy wiekowej. Za szkołą policealną przemawiają również niskie opłaty czesnego lub nauka za darmo*.
Szkoły i placówki AP Edukacja:
- Policealna Szkoła Zawodowa
(ponad 20 zawodów - możliwość uzyskania tytułu technika)
-Policealna Szkoła Medyczna
- Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego
(ponad 80 kierunków rocznych - tytuł z listy zawodów publikowanej przez ministerstwo gospodarki)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Gimnazjum dla Dorosłych
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Kursy Umiejętności Zawodowych
- Centrum Szkoleniowe (wiele kursów, również kursy językowe i maturalne).

  Szkoła policealna AP Edukacja - Studium policealne - Liceum dla dorosłych - Darmowe szkoły - Zapraszamy!