AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003

KwalifikacjeT.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności, a po uzupełnieniu Kwalifikacji jeszcze o T.17. może uzyskać tytuł Technik przetwórstwa mleczarskiego.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Zawód operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego jest zawodem szerokoprofilowym, ze względu na podział pracy w przemyśle spożywczym na specyficzne branże przetwórstwa i wytwarzania. Może obejmować obsługę wybranej grupy maszyn i urządzeń, w szczególności: do przetwórstwa i konserwacji mięsa i przetworów mięsnych, do przetwórstwa owoców i warzyw, do wytwarzania artykułów mleczarskich, do wytwarzania produktów przemiału zbóż oraz do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Praca: przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

52

Technika w przetwórstwie spożywczym

86

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

 

Przygotowanie surowców, dodatków do żywności materiałów pomocniczych

141

Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych

141

Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki

141

RAZEM:

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego