AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Opiekun medyczny

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Opiekun medyczny 532102
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

 

sem. 1

sem. 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

20

18

38

2

Zdrowie publiczne

 7

10

17

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

27

18

45

4

Zarys psychologii i socjologii

14

 

14

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

12

12

6

Język migowy

 

20

20

7

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

14

 

14

8

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

10

10

Łączna liczba godzin

82

88

170

 

1

Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

55

39

94

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

38

38

76

Łączna liczba godzin

93

77

170

Łączna liczba godzin

175

165

 340

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

     

 

Pracownia - opiekun medyczny

20110628111445_20110627478.jpg 20110628111447_20110627479.jpg 20110628111449_20110627480.jpg 20110628111450_20110627481.jpg