AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Opiekun medyczny

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Opiekun medyczny 532102
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia

Liczba godzin w  cyklu nauczania

 

sem. 1

sem. 2

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

20

18

38

2

Zdrowie publiczne

 7

10

17

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

27

18

45

4

Zarys psychologii i socjologii

14

 

14

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

12

12

6

Język migowy

 

20

20

7

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

14

 

14

8

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

10

10

Łączna liczba godzin

82

88

170

 

1

Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

55

39

94

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

38

38

76

Łączna liczba godzin

93

77

170

Łączna liczba godzin

175

165

 340

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

     

 

Pracownia - opiekun medyczny

20110628111445_20110627478.jpg 20110628111447_20110627479.jpg 20110628111449_20110627480.jpg 20110628111450_20110627481.jpg