AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Polecane kursy

Opiekun osoby starszej

Wiadomości ogólne:

Zawód: Opiekun osoby straszej 341202
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.
Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Organizacja opieki nad osobą starszą

50

30

10

 

90

2

Psychologia i socjologia w opiece nad osobą straszą

30

30

30

20

110

3

Metodyka pracy opiekuńczej

40

40

 

 

80

4

Język migowy

   

20

 

20

5

Język obcy w pomocy społecznej

   

20

20

40

Łączna liczba godzin

120

100

80

40

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Opieka i wsparcie osoby starszej

25

25

50

80

180

2

Aktywizacja społeczna

30

50

25

55

160

Łączna liczba godzin

55

75

75

135

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

155

175

 680

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 20

 

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

     

 

Nasi Partnerzy