AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Wiadomości ogólne:

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.
Praca: opiekun w domu pomocy społecznej: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze.

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy organizacji domu pomocy społecznej

10

10

 

 

20

2

Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

40

20

20

20

100

3

Teoretyczne podstawy opieki

40

10

 

 

50

4

Język migowy

20

   

 

20

5

Metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej

10 

30

40

30

110

6

Język obcy w pomocy społecznej

 

20

20

 

40

Łączna liczba godzin

120

90

80

50

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Usługi opiekuńcze

20

45

35

80

180

2

Aktywizacja osoby podopiecznej

20

20

20

20

80

3

Trening umiejętności społecznych

15

20

20

25

80

Łączna liczba godzin

55

85

75

125

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

155

175

680

*

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin