AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Opiekunka dziecięca

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Opiekunka dziecięca 325905
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Praca: opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), szkołach.

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin w  cyklu nauczania

 

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

 

1

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

2

2

2

 

96

 

2

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

2

2

   

64

 

3

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

   

2

3

80

 

4

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

1

2

   

48

 

5

Język migowy

2

     

32

 

6

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

4

5

4

4

272

 

Łączna liczba godzin

11

11

8

7

592

 

1

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

8

8

5,5

6

440

 

2

Opieka nad dzieckiem

   

4

4

128

 

3

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

   

1,5

 

24

 

Łączna liczba godzin

8

8

11

10

592

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

19

19

19

17

1184 

 

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

32

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin