AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Optyk - mechanik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Optyk - mechanik 731104

KwalifikacjeM.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.30. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik optyk.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Optyk-mechanik wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in. aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników, a także zespołów, takich jak przekładnie, mechanizmy napędowe i pomocnicze. Reguluje i sprawdza działanie zmontowanego sprzętu optycznego, posługując się narzędziami i maszynami ślusarsko-montażowymi ora przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Wykonuje podstawowe operacje ślusarskie, jak: piłowanie, wiercenie, frasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. Przeprowadza konserwacje i regulacje układów optycznych. Wykonuje demontaż i montaż sprzętu laboratoryjnego, geodezyjnego i obserwacyjnego, ciemniowego, mikroskopów, mechanizmów przekładni i napędowych oraz układów oświetlających.

Praca: pracownie optyczne, salony optyczne, gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne, serwisy napraw sprzętu optycznego, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy dla optyków

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczego - hutniczego

 

Podstawy technologii maszyn

59

Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki

144

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

 

Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu

98

Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych

97

Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych

98

Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

97

RAZEM:

683

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych