AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Policealna Szkoła Medyczna

AP Edukacja – Policealna Szkoła Medyczna, to szkoła, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się nap odstawach programowych opublikowanych przez MEN. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika lub równorzędny.

W AP Edukacja - Policealnej Szkole Medycznej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat tj. od 2 do 4 semestrów, w zależności od kierunku.
System zajęć: zaoczny lub stacjonarny
Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Opłaty: Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty!


PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU!