AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Projektowanie Mody

Wiadomości ogólne:

Zawód: Projektant mody
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji


 
Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Rysunek odręczny 27 - 27
2 Podstawy kompozycji 18 - 18
3 Rysunek techniczny 18 - 18
4 Właściwości materiałów odzieżowych i podstawy technologii produkcji odzieży 27 - 27
5 Kolorystyka 9 - 9
6 Historia ubioru 9 - 9
7 Moda jako zjawisko społeczne - 18 18
8 Wizaż i stylizacja - 18 18
9 Funkcjonowanie rynku mody - 18 18
10 Projektowanie ubioru 27 27 54
11 Modelowanie i konstrukcja - 27 27
12 Przygotowanie pokazu mody - 27 27
  Razem: 135 135 270