AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Protetyk słuchu

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Protetyk słuchu 321401
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.18.świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Protetyk słuchu przede wszystkim wykonuje audiometryczne badania słuchu, podstawowe naprawy i wymianę elementów aparatów słuchowych; wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe konkretnym osobom. Poza tym diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Praca: Protetyk słuchu może być zatrudniony w specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu, poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych, serwisach naprawy aparatów słuchowych.
 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia - dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Zarys anatomii, fizjologii i patologii

21

18

18

 

57

2

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

10

   

10

3

Metody badania słuchu

19

10

19

 

48

4

Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu

10

10

 

 

20

5

Metody doboru aparatów słuchowych

10

12

16

17

55

6

Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

 10

10

10

12

42

7

Otoplastyka

 

10

10

 

20

8

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

 

20

20

40

9

Język obcy w protetyce słuchu

   

13

14

27

10

Język migowy

21

 

 

 

21

Łączna liczba godzin

91

80

106

63

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Badanie słuchu – pracownie

40

31

30

21

122

2

Dopasowanie aparatów słuchowych

22

38

24

38

122

3

Opieka audioprotetyczna

22

26

15

33

96

Łączna liczba godzin

84

95

69

92

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin