AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Protetyk słuchu

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Protetyk słuchu 321401
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.18.świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Protetyk słuchu przede wszystkim wykonuje audiometryczne badania słuchu, podstawowe naprawy i wymianę elementów aparatów słuchowych; wybiera, dostarcza i dopasowuje aparaty słuchowe konkretnym osobom. Poza tym diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Praca: Protetyk słuchu może być zatrudniony w specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu, poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych, serwisach naprawy aparatów słuchowych.
 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia - dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Zarys anatomii, fizjologii i patologii

21

18

18

 

57

2

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

10

   

10

3

Metody badania słuchu

19

10

19

 

48

4

Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu

10

10

 

 

20

5

Metody doboru aparatów słuchowych

10

12

16

17

55

6

Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

 10

10

10

12

42

7

Otoplastyka

 

10

10

 

20

8

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

 

20

20

40

9

Język obcy w protetyce słuchu

   

13

14

27

10

Język migowy

21

 

 

 

21

Łączna liczba godzin

91

80

106

63

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

 Badanie słuchu – pracownie

40

31

30

21

122

2

Dopasowanie aparatów słuchowych

22

38

24

38

122

3

Opieka audioprotetyczna

22

26

15

33

96

Łączna liczba godzin

84

95

69

92

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin