AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Polecane kursy

Szkoła policealna roczna

AP Edukacja – Policealna Roczna Szkoła Rozwoju Zawodowego
Nauka oparta jest na programach własnych przygotowanych przez specjalistów zajmujących się zawodowo daną dziedziną. Wszystkie tytuły zawodowe są zgodne z oficjalną Polską Klasyfikacją Zawodów.

AP Edukacja - Policealna Roczna Szkoła Rozwoju Zawodowego jest wpisana do rejestru szkół niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Koszalinie, Lublinie, Nowym Sączu, Opolu, Sosnowcu, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Płocku, Koninie, Legnicy, Rybniku, Siedlcach, Słupsku, Chorzowie, Gorzowie Wielkopolskim i Jastrzębiu Zdroju . Jest to szkoła bez uprawnień szkoły publicznej.

W Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry
System zajęć: zaoczny lub stacjonarny
Uzyskany tytuł: specjalista/ pracownik i tytuł zawodowy z Polskiej Klasyfikacji Zawodów 
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

- 2 zdjęcia

- zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Opłaty: Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty!

PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU!

Nasi Partnerzy