AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Szkoła policealna roczna

AP Edukacja – Policealna Roczna Szkoła Rozwoju Zawodowego
Nauka oparta jest na programach własnych przygotowanych przez specjalistów zajmujących się zawodowo daną dziedziną. Wszystkie tytuły zawodowe są zgodne z oficjalną Polską Klasyfikacją Zawodów.

AP Edukacja - Policealna Roczna Szkoła Rozwoju Zawodowego jest wpisana do rejestru szkół niepublicznych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Warszawie, Łodzi, Białymstoku,  Bydgoszczy,  Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie, Jastrzębiu, Katowicach, Koninie, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Wrocławiu. Jest to szkoła bez uprawnień szkoły publicznej.W Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry
System zajęć: zaoczny lub stacjonarny
Uzyskany tytuł: specjalista/ pracownik i tytuł zawodowy z Polskiej Klasyfikacji Zawodów 
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

- 2 zdjęcia

- zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

Opłaty: Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty!

PO SZCZEGÓŁY ZAPRASZAMY DO SEKRETARIATU!