AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Szkoły Policealne

Od kilku lat szkoły policealne systematycznie zyskują na popularności. Zainteresowaniem cieszą się zarówno szkoły policealne z uprawnieniami szkól publicznych  realizujące podstawy programowe opublikowane przez MEN jak i szkoły policealne roczne, oparte na programach autorskich kadry edukacyjnej  AP Edukacja.

Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole z uprawnieniami szkoły publicznej określają właściwe akty prawne. Nauka na większości kierunków trwa 2 lata, IV semestry.

* szczegóły dotyczące czasu trwania oraz program nauki dla kierunków w szkole policealnej z uprawnieniami szkół publicznych znajdują się w zakładce „szkoły policealne z uprawnieniami szkół publicznych.

W szkołach policealnych bez uprawnień szkoły publicznej nauka trwa jeden rok, II semestry. **

** własny program nauczania znajduje się w zakładce „Szkoły roczne”

Argumentem przemawiającym za wyborem szkoły policealnej jest bardzo niskie czesne (kilkakrotnie niższe niż w szkołach wyższych) oraz program nauczania ukierunkowany na zdobycie umiejętności zawodowych, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Kształcenie w szkołach policealnych organizowane jest w systemie zaocznym i stacjonarnym (wieczorowo). Jest więc idealne dla osób, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie.