AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Technik elektryk

Szkoły policealne realizują program nauczania MEN i kończą się egzaminem

zewnętrznym na tytuł technika. Poniżej do pobrania przykładowe testy

egzaminacyjne z poprzednich lat dla zawodu technik elektryk.

Szkoła policealna AP Edukacja zaprasza! 

 

Pliki do pobrania