AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze oferty na skrzynkę pocztową podaj swój adres e-mail:

oraz oddział którym jesteś zainteresowany

Polecane kursy

Technik elektryk

Kurs Umiejętności Zawodowych dla obszaru zawodowego Technik elektryk  jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:

1) Jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
2) Efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
3) Efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

 

Kwalifikacja E.7  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych (K.E.7/1) 225h
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (K.E.7/2) 225h

 

Kwalifikacja E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż instalacji elektrycznych (K.E.8/1) 175h
Konserwacja instalacji elektrycznych (K.E.8/2) 175h

 

Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (K.E.24/1) 100h
Eksploatacja instalacji elektrycznych (K.E.24/2) 100h

 

Nasi Partnerzy