AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Technik elektryk

Kurs Umiejętności Zawodowych dla obszaru zawodowego Technik elektryk  jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:

1) Jednej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
2) Efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
3) Efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

 

Kwalifikacja E.7  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych (K.E.7/1) 225h
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (K.E.7/2) 225h

 

Kwalifikacja E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż instalacji elektrycznych (K.E.8/1) 175h
Konserwacja instalacji elektrycznych (K.E.8/2) 175h

 

Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych (K.E.24/1) 100h
Eksploatacja instalacji elektrycznych (K.E.24/2) 100h