AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Technik handlowiec

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: technik handlowiec 522305
Kwalifikacje
A.18. Prowadzenie sprzedaży; A.22. Prowadzenie działalności handlowej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.18. może uzyskać tytuł Sprzedawca - nie jest wymagane wykształcenie średnie. 
Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.21. może uzyskać tytuł Technik księgarstwa. 

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Praca: Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

 

Towaroznawstwo

25

Prawo konsumenta

8

Promocja

7

Podstawy ekonomii

25

Technika pracy biurowej

15

Statystyka

25

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży

 

Organizowanie sprzedaży

227

Sprzedaż towarów

228

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.22.Prowadzenie działalności handlowej

 

Organizowanie działań reklamowych o marketingowych

69

Zarządzanie działalnością handlową

69

Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno - finansowej

70

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin