AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Technik mechanik

 

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik mechanik 311504

KwalifikacjeM.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
                         Do wyboru: M.17.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
                         M.19.Użytkowanie obrabiarek skrawających;M.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i
                         narzędzi  

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji M.17. może uzyskać tytuł Mechanik-monter maszyn i urządzeń; po uzyskaniu kwalifikacji M.19. może uzyskać tytuł Operator obrabiarek skrawających a po po uzyskaniu kwalifikacji M.20. może uzyskać tytuł Ślusarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

 

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy dla mechaników

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo - hutniczego

 

Podstawy konstrukcji maszyn

57

Technologia obróbki skrawaniem

57

Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

56

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.44

 

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

49

Nadzorowanie przebiegu produkcji

49

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.17

 

Montaż maszyn i urządzeń

211

Obsługa maszyn i urządzeń

212

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.19.

 

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

105

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

106

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

106

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

106

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20.

 

Wykonywanie elem. maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

105

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

106

Wykonywanie połączeń materiałów

106

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

106

W zależności od wybranej specjalizacji razem ok. 801 godzin

Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin