AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Technik technologii żywności

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: technik technologii żywności 314403
Kwalifikacje: T.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
                          oraz do wyboru zależnie od specjalizacji:
                        T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;

                        T.3. Produkcja wyrobów piekarskich;
                        T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych;
                        T.5.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych;        
                        T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

 

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Kwalifikacja T.2. jest wspólna dla kierunków: Technik technologii żywności, Technik przetwórstwa mleczarskiego i Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.2. może uzyskać tytuł Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.3. może uzyskać tytuł Piekarz, po uzyskaniu kwalifikacji T.4. może uzyskać tytuł Cukiernik a po uzyskaniu kwalifikacji T.5. może uzyskać tytuł Wędliniarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Praca: firmy zajmujące się produkcją żywności, zakłady gastronomiczne

 

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

57

Technika w przetwórstwie spożywczym

100

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2.

 

Surowce, materiały i dodatki do żywności

141

Procesy produkcji wyrobów spożywczych

141

Magazynowanie i ekspedycja

141

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3.

 

Magazynowanie surowców piekarskich

141

Technologia produkcji piekarskiej

141

Ocena jakości i ekspedycja pieczywa

141

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4.

 

Magazynowanie surowców cukierniczych

141

Technologia produkcji cukierniczej

141

Dekorowanie, magazynowanie i ekspedycja

141

VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5.

 

Rozbiór i wykrawanie

105

Magazynowanie i dystrybucja mięsa

106

Produkcja przetwórcza

106

Magazynowanie i dystrybucja przetworów

106

VII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.16.

 

Organizacja produkcji żywności

55

Nadzór i monitoring produkcji żywności

56

VIII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.18.

 

Wstępna obróbka surowców rybnych

141

Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych

141

Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania

141

RAZEM: ok. 801 godzin w zależności od wybranej specjalizacji

Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin