AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Technik technologii żywności

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: technik technologii żywności 314403
Kwalifikacje: T.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
                          oraz do wyboru zależnie od specjalizacji:
                        T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń;

                        T.3. Produkcja wyrobów piekarskich;
                        T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych;
                        T.5.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych;        
                        T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

 

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Kwalifikacja T.2. jest wspólna dla kierunków: Technik technologii żywności, Technik przetwórstwa mleczarskiego i Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.2. może uzyskać tytuł Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Po uzyskaniu kwalifikacji T.3. może uzyskać tytuł Piekarz, po uzyskaniu kwalifikacji T.4. może uzyskać tytuł Cukiernik a po uzyskaniu kwalifikacji T.5. może uzyskać tytuł Wędliniarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Praca: firmy zajmujące się produkcją żywności, zakłady gastronomiczne

 

 

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

57

Technika w przetwórstwie spożywczym

100

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.2.

 

Surowce, materiały i dodatki do żywności

141

Procesy produkcji wyrobów spożywczych

141

Magazynowanie i ekspedycja

141

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3.

 

Magazynowanie surowców piekarskich

141

Technologia produkcji piekarskiej

141

Ocena jakości i ekspedycja pieczywa

141

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.4.

 

Magazynowanie surowców cukierniczych

141

Technologia produkcji cukierniczej

141

Dekorowanie, magazynowanie i ekspedycja

141

VI. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5.

 

Rozbiór i wykrawanie

105

Magazynowanie i dystrybucja mięsa

106

Produkcja przetwórcza

106

Magazynowanie i dystrybucja przetworów

106

VII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.16.

 

Organizacja produkcji żywności

55

Nadzór i monitoring produkcji żywności

56

VIII. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.18.

 

Wstępna obróbka surowców rybnych

141

Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych

141

Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania

141

RAZEM: ok. 801 godzin w zależności od wybranej specjalizacji

Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin