AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Terapia uzależnień

Wiadomości ogólne:

Kurs: Terapia uzależnień
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 

Plan nauczania kurs forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień 18 18 36
2 Psychologia ogólna
27 - 27
3 Psychologia kliniczna - 27 27
4 Kierunki psychoterapii 18 18 36
5 Profilaktyka uzależnień
18 18 36
6 Terapia uzależnień
27 27 54
7 Elementy socjologii
- 18 18
8 Komunikacja interpersonalna
27 - 27
9 Etyka zawodu - 18 18
  Razem: 135 144 279