AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Terapia uzależnień

Wiadomości ogólne:

Kurs: Terapia uzależnień
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 

Plan nauczania kurs forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnień 18 18 36
2 Psychologia ogólna
27 - 27
3 Psychologia kliniczna - 27 27
4 Kierunki psychoterapii 18 18 36
5 Profilaktyka uzależnień
18 18 36
6 Terapia uzależnień
27 27 54
7 Elementy socjologii
- 18 18
8 Komunikacja interpersonalna
27 - 27
9 Etyka zawodu - 18 18
  Razem: 135 144 279