AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Tokarz

Kurs Tokarz tokarek sterowanych numerycznie CNC


Liczba godzin: 90
Czas zajęć: w dni robocze - 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 10 - 12 tygodni

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tokarz tokarek sterowanych numerycznie CNC.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

Warunki rekrutacji

PROGRAM KURSU:

 

MODUŁ I - Podstawy technologiczne /2 godz./

 

Podstawy tokarstwa
Noże tokarskie
Tokarki
Wyposażenie tokarek

 

MODUŁ II - Toczenie /5 godz./

 

Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych
Obróbka otworów na tokarce
Przecinanie na tokarce
Toczenie stożków
Obróbka gwintów
Toczenie wałków mimośrodowych
Toczenie kształtowe
Zataczanie
Szlifowanie, dogładzane i docieranie na tokarkach
Radełkowanie

 

MODUŁ III - Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie /1 godz./

 

Wiercenie
Rozwiercanie
Pogłębianie

 

MODUŁ IV - Uchwyty obróbcze /2 godz./

 

Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarce
Wiadomości ogólne

Zamocowanie w kłach
a.  Nakiełki 
b.  Kły tokarskie
c.  Tarcze zabierakowe i zabieraki
d.  Specjalne przypadki mocowania przedmiotów w kłach 

Mocowanie w uchwytach szczękowych 
a.  Uchwyty samocentrujące 
b.  Uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk 
c.  Uchwyty szczękowe kombinowane 
d.  Uchwyty szczękowe zmechanizowane 
e.  Przykłady   specjalnego   mocowania   w   uchwytach   samocentrujących 

Tarcze tokarskie 
Mocowanie przy użyciu podtrzymki 
Uchwyty rozprężne 
Trzpienie tokarskie 
Trzpienie tokarskie stałe 
Trzpienie tokarskie rozprężne 
Trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami

 

MODUŁ V - Zajęcia na obrabiarkach konwencjonalnych /10 godz./

 

MODUŁ VI - Podstawy geometryczne CNC /10 godz./

 

Tokarki automatyczne sterowane programowo

Sterowanie sekwencyjne 

Sterowanie numeryczne 
a.  Podstawy sterowania numerycznego 
b.  Kod znormalizowany 
c.  Osie współrzędnych 
d.  Układy pomiarowe 
e.  Rodzaje sterowania osi 
f.   znaki adresowe 
g.  Forma programu sterowniczego 
h.  Zasada sterowania numerycznego tokarki 
i.   Numeryczny system sterowniczy CNC 

Nowoczesna tokarka sterowana numerycznie 
a.  Budowa tokarki 
b.  Geometria układów pomiarowych tokarki 
c.  Uniwersalny układ sterowania CNC 
d.  Ręczne programowanie

 

MODUŁ VII - Rysunek techniczny maszynowy /5 godz./

 

Układ rysunku technicznego 
Wymiarowanie 
Oznaczanie chropowatości powierzchni 
Oznaczanie dokładności kształtu i położenia 
Symbole używane na schematach obrabiarek

 

MODUŁ VIII - Wykorzystanie technik CAD/CAM /15 godz./

 

MODUŁ IX - Zajęcia na obrabiarkach CNC /40 godz./

 

Wykaz literatury:

Rysunek techniczny zawodowy - T. Dobrzański

- Technologia ogólna podstawy technologii mechanicznych – A. Górecki

- Skrawanie i narzędzia – W. Brodowicz

- Maszynoznawstwo dla szkoły zasadniczej – L. Bożenko

- Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – B. Stach

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).