AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Turystyka wiejska

 

Wiadomości ogólne:

Zawód: Technik turystyki wiejskiej 515203
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
                        T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Warunki rekrutacji

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

Praca: Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.
 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia - dwuletni

Liczba godzin w  cyklu nauczania

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

70 

50

   

120

2

Język obcy w turystyce

30

30

 

 

60

3

Produkcja rolnicza

 

25

35

20

80

4

Usługi agroturystyczne

 

 

 40

40

80

Łączna liczba godzin

100

105

75

60

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Obsługa turystyczna

75

70

   

145

2

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 

40

35

75

3

Usługi żywieniowe

 

 

25

25

50

4

Usługi noclegowe

 

 

35

35

70

Łączna liczba godzin

75

70

100

95

340

Łączna liczba godzin

175

175

175

155

680

 

podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

20

 

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin