AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Polecane kursy

Wędliniarz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Wędliniarz 751207

KwalifikacjeT.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Wędliniarz dokonuje obróbki poubojowej tusz, rozbioru na elementy zasadnicze, dzieli surowiec do produkcji wędlin, przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego według określonych normami receptur, przy użyciu maszyn i urządzeń.

Praca: rzeźnie, zakłady produkcji wędlin. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

48

Technika w przetwórstwie spożywczym

90

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

Rozbiór i wykrawanie mięsa

106

Magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji

106

Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

106

Magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych

105

RAZEM:

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych