AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Wędliniarz

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości ogólne:

Zawód: Wędliniarz 751207

KwalifikacjeT.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T.16 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Warunki rekrutacji

Wędliniarz dokonuje obróbki poubojowej tusz, rozbioru na elementy zasadnicze, dzieli surowiec do produkcji wędlin, przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego według określonych normami receptur, przy użyciu maszyn i urządzeń.

Praca: rzeźnie, zakłady produkcji wędlin. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle spożywczym

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy w przemyśle spożywczym

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

 

Podstawy technologii żywności

48

Technika w przetwórstwie spożywczym

90

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

Rozbiór i wykrawanie mięsa

106

Magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji

106

Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

106

Magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych

105

RAZEM:

651

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych