AP Edukacja FB AP Edukacja Twitter AP Edukacja Blog AP Edukacja Google Plus

Odwiedź stronę oddziału

Do prawidłowego wyświetlania tej treści konieczna jest wtyczka Adobe Flash Player

Polecane kursy

Zaopatrzeniowiec / Intendent

Wiadomości ogólne:

Zawód: Intendent                                                                                                                                               Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 

Plan nauczania kurs forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Zakupy produktów spożywczych i innych 10 - 10
2 Gospodarka magazynowa 20 20 40
3 Prowadzenie dokumentacji 15 30 45
4 Prowadzenie magazynu podręcznego 20 30 50
5 Ustalanie jadłospisów
20 - 20
6 Zasady systemu HACCP
20 40 60
7 Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna 10 10 20
8 Inwentaryzacja
5 - 5
9 Odpowiedzialność służbowa i materialna 5 - 5
10 Przekazywanie obowiązków i mienia 5 - 5
  Razem: 130 130

260